Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Andreas Tell Callista medarbetare Hans Thunberg Callista medarbetare Mats Ekhammar

AWS re:Invent 2016 Keynote 1

// Andreas TellHans ThunbergMats Ekhammar

På onsdagens keynote med Amazon AWS CEO Andy Jassy presenterades flera nyheter, mer kapacitet i redan existerande familjer så som T2, R4, I3 och C5. Dessutom ett par helt nya tjänster i form av Lightsail, F1 och möjligheten att lägga på GPU’er på EC2.

Lightsail är en ny tjänst för att snabbt komma igång med en standardinstallation av utvalda AWS komponenter. Målet att snabbt komma igång med ditt projekt i molnet, med fokus på kod istället för system administration.

Amazon Athena - en funktion för att analysera data i S3 genom interaktiva SQL-frågor. Man betalar bara för de frågor som exekveras.

Inom AI presenterades flera nyheter; en tjänst för bildigenkänning (Rekognition), text-till-tal (Polly), och språkförståelse (Lex). Polly innehåller 47 olika mänskliga röster och har idag stöd för 24 olika språk. Lex innehåller utöver röstigenkänning också funktioner för förståelse av sammanhang - detta för flera olika språk.

Andy pekade på en trend bland kunder att vilja flytta in ännu större mängder data till AWS. Dels för utnyttja Amazons relationsdatabas Aurora och dels för avancerad analys av information. En nyhet för Aurora var kompabilitet med PostgreSQL 9.6 (SQL dialekt- och funktioner).

Vid flytt av data kan produkten AWS Snowball, som nu bl.a uppgraderats med större lagringsutrymme (200 TB) användas. Behöver man flytta mer data t.ex. i Exabyte (!!) storlek visades också “produkten” Snowmobile upp live, en lastbil rustad med en container som lagrar enorma mängder data.

Inom IoT lanserades AWS Greengrass som en nyhet. Greengrass är en produkt som möjliggör att köra Lambda inuti IoT devices, använda cachning för effektivisera och minimera kostnaden med att överföra IoT data till AWS.


Länk till keynote

Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer