Callista medarbetare Andreas Tell

Andreas Tell

Lösningsarkitekt, teknisk projektledare, senior utvecklare

Andreas är en mycket erfaren arkitekt som arbetat med utveckling av komplexa affärssystem, process- och metodutveckling samt infrastrukturtjänster inom ett antal olika branscher. Hans spetskompetens ligger inom lösningar baserade på Java och öppen källkod.

Andreas har mångårig erfarenhet av att arbeta i ledande positioner som chefsarkitekt, mentor och utvecklare i internationella team.

Utöver arkitektur brinner Andreas för process- och metodfrågor: DevOps, Lean och Agile ligger honom varmt om hjärtat.

Varför Callista?

För min del var det företagskulturen som helhet som lockade mig. Förhållningssättet till kompetens, ett obyråkratiskt och inkluderande samarbetsklimat för att nämna några exempel. Från att på en tidigare arbetsplats ha anlitat konsulter från Callista till att idag vara en i teamet kan jag konstatera att min positiva syn på Callista bara stärkts; på Callista menar man allvar med kompetensutveckling, här erbjuds stora möjligheter att fördjupa sig inom de områden du som individ brinner för.

Blogg

GitOps & Pulumi - “Infrastructure as Code done right” Presentation

// Andreas Tell

Presentation från Cadec 2023 Göteborg

Presentation från Cadec 2023 Stockholm

Moderna verktyg för Infrastructure as Code (IaC) ger möjligheten att definiera infrastruktur för olika molnleverantörer (sk “multi cloud”) med välkända programmeringsspråk som TypeScript, Python, Java, Go och .NET

Medarbetare