Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Andreas Tell Callista medarbetare Hans Thunberg Callista medarbetare Mats Ekhammar

AWS re:Invent 2016 Keynote 2

// Andreas TellHans ThunbergMats Ekhammar

Det generella temat på torsdagens keynote med Amazon AWS CTO Werner Vogels var “transformation”. Givetvis syftade han på de omvälvande förändringar som molnet innebär för IT-branschen i allmänhet och, givetvis, hur Amazons produktutbud bidrar till denna transformation i synnerhet.

Kort summering av de nyheter som presenterades av Amazons CTO.

AWS Well-Architected Framework, en samling riktlinjer, rekommendationer och best practices för att öka förståelsen kring molnbaserad arkitektur. En uppdaterad version finns nu tillgänglig på Amazon AWS

Tycker du att det börjar bli komplext med alla funktioner i AWS Lambda och att det är svårt att få en överblick eller att få till en bra felhantering, här kommer nya AWS Step Function till hjälp. Med AWS Step Functions ges möjligheter att visualisera, strukturera och koordinera komponenter i en distribuerad applikation. Bygger på AWS Simple Workflow.

Nu när “alla” vill skriva Lambdafunktioner introducerades möjligheten att skriva Lambda i C#. Även stöd för Lambda i VisualStudio finns för att snabbt kunna deploya dina funktioner. Fler språkstöd är på ingång, så håll utkik efter stöd för ditt favoritspråk.

AWS Lambda@Edge, för att slippa onödiga anrop till tjänster längre ner i infrastrukturen, istället hanteras dessa anrop så nära klienten som möjligt. I praktiken handlar det om att det nu finns stöd för att exekvera AWS Lambda i Amazons CloudFront.

En pusselbit som saknats i AWS CI/CD paketering CodePipeline är den nyintroducerade AWS CodeBuild. CodeBuild kompilerar, testar och paketerar dina applikationer så att de är klara att driftsättas.

Tycker du det verkar krångligt att följa dina flöden genom alla dina microservices så introduceras nu AWS X-Ray. Här kan du följa ditt anrop genom alla komponenter med tillhörande metrics såsom svarstider och felkoder.

AWS Personal Health Dashboard, en dashboard för att visualisera mätvärden och händelser i de tjänster du använder hos AWS. En intressant detalj är att man i sin dashboard kan få information om händelser som kommer att hända i miljön och då planera åtgärder.

AWS Shield, har utökats med generellt skydd mot DDoS attacker. Tjänsten finns redan tillgänglig och används för att skydda redan existerande applikationer i AWS. För mer sofistikerad säkerhet på olika nivåer i OSI-modellen introducerades även AWS Shield Advanced.

AWS Glue, en tjänst för att förenkla processande av stora mängder data i olika datakällor. Glue kommer med stöd för visualisering av datakällor, mappning, konvertering, export, schemaläggning etc, allt för att processa och analyser data. Kompatibel med Amazon S3, RDS, Redshift och egna JDBC källor.

För alla som har behov av att köra batchjobb introducerades AWS Batch som planerar, schemalägger och exekverar dina jobb kostnadseffektivt.

AWS OpsWorks For Chef Automate finns som en Chef-server tillsammans med verktyg för arbetsflödes automation för CD, tester och användargränssnitt för att se dina noder och hur de mår.

Den nya AWS EC2 Systems Manager hjälper dig att hantera dina EC2 instanser.


Länk till keynote

Länk till nyheterna i detalj

Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer