Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Anders Asplund Callista medarbetare Björn Beskow

Build pipelines Presentation

// Anders AsplundBjörn Beskow

Presentation från Callista Developer's Conference 2013

Som ingenjörer vet vi att repeterbarhet är en viktig ingrediens för hög kvalitet. Automatiserade byggen är numera en självklarhet för de flesta projekt, och de flesta har även tagit nästa naturliga steg och låter en s.k. Continuous Integration miljö regelbundet exekvera de automatiserade byggena. Härifrån är det dock fortfarande lång väg till en fullt repeterbar process från kodändring till driftsättning. Hur hanterar man ett komplext, modulärt bygge utan att alltid behöva bygga om allt? Hur driftsätter man byggda komponenter i olika miljöer, på olika servrar? Hur kvalitetssäkrar man resultatet?

Build Pipelines ger ytterligare en kraftfull abstraktion, som låter dig beskriva hur enskilda, autonoma bygg- och deploy-steg kan samverka i ett större flöde. Resultatet är bättre överskådlighet, ökad uttryckskraft och ökad konceptuell klarhet. Utifrån ett konkret kund-case visar vi på några alternativa verktyg för att realisera Build Pipelines i en befintlig Jenkins-installation.

Ladda ner presentation
Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer