Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Andreas Tell

Säkra appar med OAuth & OIDC Presentation

// Andreas Tell

Presentation från Cadec 2020 Göteborg

Presentation från Cadec 2020 Stockholm

Säkerhet är ett ständigt aktuellt område som utvecklas i takt med nya hot och nya tekniska möjligheter.

Detta föredrag fokuserar på de mest spridda ramverken/standarderna för behörighets- och identitetskontroll i applikationer; OAuth 2 och OpenID Connect. Standarder och dokumentation till trots finns det en hel del fallgropar inom detta område med potentiellt tråkiga följdeffekter. Detta föredrag väver samman teori med erfarenheter från pågående kundprojekt.

Efter en initial bakgrundsbeskrivning och genomgång av grundkoncept fortsätter vi med att illustrera mer avancerade funktioner och belysa hur de motverkar säkerhetsrisker.

Föredraget kommer även att ge praktiska exempel på hur OAuth/OIDC kan användas för att säkra moderna systemlandskap med API:er, Micro/Miniservices samt Webbappar - Single Page Applications (SPA) och Mobilappar.

Ladda ner presentation
Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer