Cadec 2020 Göteborg

2020-01-29

Cadec 2020 Göteborg

Länk till utvärderingen

Konferensen för utvecklare som vill utvecklas

Boka in onsdagen den 29:e januari 2020 - då går Cadec av stapeln i Göteborg. Missa inte chansen att få en rivstart på det nya året med ett inspirerande kunskapslyft. Vi kan utlova ett fullspäckat program med både bredd och djup, och som vanligt behandlar föredragen de senaste trenderna inom arkitektur och utveckling.

Se programmet för Cadec 2020

Vi arrangerar även i år Cadec Göteborg på Filmstaden Bergakungen. Där får vi gott om plats för vår ständigt växande publik och kan erbjuda en presentationsupplevelse utöver det vanliga.

Konferensen är kostnadsfri.

Länk till anmälan Göteborg

Tid: onsdag 29:e januari 2020 kl 13.00 till 17.00

Plats: Filmstaden Bergakungen, Skånegatan 16 B, Göteborg

After Cadec: på Callistas kontor, direkt efter konferensen från kl. 17.30, Fabriksgatan 13 i Gårda

Välkommen! önskar teamet på Callista.

Presentationer

Callista medarbetare Anders Forssell Callista medarbetare Pär-Anton Westbom

Apputveckling i praktiken: React Native - eller bara Native?

Anders ForssellPär-Anton Westbom

Under det senaste åren har vi jobbat i projekt där React Native används som bas för appar som ska kunna köras både på iOS och Android. Varför är React Native ett bra val om man vill göra en cross platform mobilapp? Hur fungerar det i praktiken? Hur är mognadsgraden? Vilka är utmaningarna, och vad skall man tänka på? Klarar man sig utan plattformsspecifik kod? Vi försöker ge svaret på dessa frågor utifrån våra erfarenheter och ger exempel från projekt vi varit med i.

Vi beskriver också stöd för att sätta upp CI/CD-pipeline och over-the-air updates, samt demonstrerar en app vi utvecklat som är byggd med React Native.

Även om cross platform-ramverk som React Native ofta är det rätta valet finns det situationer där det är motiverat att gå på native-spåret. Ett sådant fall är när man vill kunna dra full nytta av teknologier som utvecklas i snabb takt och där skillnaderna mellan iOS och Android är stora. Vi visar ett exempel på detta - en native iOS-app byggd med Swift och ARKit - Apples ramverk för augmented reality.

Vi ger en kort översikt och lägesbild av Swift och demonstrerar appen som används för att konfigurera och visualisera ett produktsortiment på plats i slutkundens lokaler.

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Björn Genfors Callista medarbetare Niklas Antoncic

GDPR-aspekter på Machine Learning och hur automatiska beslut kan förklaras med hjälp av visualisering

Björn GenforsNiklas Antoncic

När GDPR började gälla för snart två år sedan introducerades ett osäkerhetsmoment gällande Machine Learning som rör personuppgifter. I presentationen går vi igenom under vilka steg i MLprocessen det finns GDPR-aspekter att ta hänsyn till, och vilka tekniker kan man använda för att efterleva GDPR.

Ett av de mest fordrande GDPR-kraven gäller att en person som utsatts för automatiserat beslutsfattande har rätt till en förklaring av beslutet. Vi djupdyker i problemen med att förstå ett djupt neuralt nätverk och visar hur man kan visualisera nätverkets olika lager för att få fram en förklaringsmodell till vilka parametrar som påverkade det automatiserade beslutet.

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Andreas Mossljung

MQTT-Kafka bridge - uppkopplade bilar i ett Kafka-kluster

Andreas Mossljung

Under hösten 2019 har en grupp konsulter från Callista hjälpt Volvo Cars med att utveckla en ny lösning för uppkopplade bilar. Baserat på öppen källkod har vi byggt en horisontellt skalbar brygga mellan MQTT-protokollet - som används för att skicka meddelanden till och från bilarna - och Kafka.

I presentationen visar vi hur man kan utnyttja Kafkas partitioneringsmodell för att med ganska lite egen kod hantera tusentals meddelanden per sekund med stora krav på låg latency.

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Andreas Tell

Säkra appar med OAuth & OIDC

Andreas Tell

Säkerhet är ett ständigt aktuellt område som utvecklas i takt med nya hot och nya tekniska möjligheter.

Detta föredrag fokuserar på de mest spridda ramverken/standarderna för behörighets- och identitetskontroll i applikationer; OAuth 2 och OpenID Connect. Standarder och dokumentation till trots finns det en hel del fallgropar inom detta område med potentiellt tråkiga följdeffekter. Detta föredrag väver samman teori med erfarenheter från pågående kundprojekt.

Efter en initial bakgrundsbeskrivning och genomgång av grundkoncept fortsätter vi med att illustrera mer avancerade funktioner och belysa hur de motverkar säkerhetsrisker.

Föredraget kommer även att ge praktiska exempel på hur OAuth/OIDC kan användas för att säkra moderna systemlandskap med API:er, Micro/Miniservices samt Webbappar - Single Page Applications (SPA) och Mobilappar.

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Martin Holt

Praktiska strategier för att bryta isär monoliten

Martin Holt

Att gå från monolitiska applikationer till ett distribuerat mikrotjänstlandskap är numera ett väletablerat mönster med mätbara fördelar inom skalbarhet, feltolerans och ledtider. Men var börjar man och hur lägger man upp en plan för arbetet?

Föredraget visar på praktiska strategier för att bryta isär monoliten, baserade på erfarenheter från kundprojekt, och tar upp några vanliga fallgropar. Vi belyser även hur kulturella faktorer spelar in när man driver igenom tekniska förändringar.

Ladda ner presentation
Callista medarbetare Magnus Larsson

Ett makroperspektiv på verktygslådan för mikrotjänster

Magnus Larsson

Det kan vara minst sagt komplext att hantera en grupp samverkande mikrotjänster under såväl utveckling som i produktion. Under de senaste åren har det vuxit fram ett antal öppen källkodsbaserade verktyg som underlättar hanteringen, t.ex. Spring Cloud, Kubernetes och Istio.

Verktygen fungerar bra var för sig men det kan vara en utmaning att förstå hur man skall använda dom ihop på bästa sätt. I vissa delar överlappar de dessutom varandra, exempelvis när det gäller service discovery, edge server, konfguration och resilience.

Föredraget kommer att belysa hur man kan resonera i de fall där verktygen överlappar samt också demonstrera hur de kan användas tillsammans.

Ladda ner presentation