Cadec 2022 Digital

2022-02-02

Cadec 2022 Digital

Konferensen för utvecklare som vill utvecklas

Länk till utvärderingen.

Ingenting kan stoppa oss - naturligtvis blir det en Cadec även 2022! Precis som förra gången kör vi konferensen LIVE ONLINE och kommer att ha ett fullmatat program med både bredd och djup. Som vanligt behandlar föredragen de senaste trenderna inom arkitektur och utveckling.

Här kan du se programmet för Cadec 2022.

Konferensen är kostnadsfri.

Här nedan kommer du att hitta inspelade föredrag och material från konferensen.

Presentationer

Callista medarbetare Erik Lupander

Datadriven reseplanering för elbilar – kostnadseffektivt med AWS och InfluxDB

Erik Lupander

Som nybliven elbilsförare ställs man inför en helt ny värld av laddkontakter, reseplanering och räckviddsångest. Det här föredraget handlar om hur föredragshållaren på ett enkelt och kostnadseffektivt vis byggde en molnbaserad lösning för att samla in mätvärden kring antalet lediga snabbladdare och hur denna data kan analyseras för att förutspå tillgänglighet inför en längre semester- eller tjänsteresa. Föredraget kommer lyfta fram hur en kombination av egenutvecklad kod, AWS-tjänster, API:er och en tidsseriedatabas åstadkom en lösning som är förvånansvärt lättviktig och billig i drift. Viss fördjupning kommer ske kring tidsseriedatabaser och varför de är så ytterst väl lämpade för att effektivt lagra och söka i det vi i dagligt tal kallar “metrics”.Ladda ner presentation
Callista medarbetare Pär-Anton Westbom

Svelte – frontend på frammarsch som gör det lite annorlunda

Pär-Anton Westbom

Web-app utveckling idag har tre stora spelare React, Angular och Vue. På det stora hela är det inte jättemycket som skiljer dem åt – de är tillståndsdrivna, deklarativa och använder sig av DOM-jämförelser för att uppdatera det visuella användargränssnittet. Idag jagar man prestanda, utvecklarupplevelse (DX) och tillgänglighet. Svelte lovar bättre prestanda, enkelhet för utvecklaren (DX) och bättre tillgänglighet. Det har ett komponentbaserat, deklarativt sätt att göra det på, men gör det annorlunda än de stora spelarna idag. Svelte har ökat mycket i popularitet på sista tiden.

Vi kommer att titta på problemen med dagens frontendramverk och hur Svelte löser vissa av dessa. Sedan kommer vi titta på hur en applikation byggd med SvelteKit kan se ut.Ladda ner presentation
Callista medarbetare Björn Beskow Callista medarbetare Björn Genfors

Ubiquitous Language - från nybörjare till expert på 30 minuter

Björn BeskowBjörn Genfors

Ubiquitous Language - att låta verksamhetens språk genomsyra IT-miljön ända ner i programkoden - är ett centralt begrepp inom domän-driven design (DDD). Hur vi talar om, klassificerar och benämner de centrala begreppen i vår domän är ofta viktigare för slutresultatet än enskilda teknikval. Vi börjar från början med en genomgång av terminologihantverkets grunder. Därefter följer en beskrivning av hur man kan hantera en kontrollerad vokabulär rent datatekniskt, och vi går igenom några grundläggande principer för begreppshantering i de icke-triviala lösningarna. Slutligen sätter vi in denna kunskap i en praktisk utvecklarkontext - hur terminologiarbetet kan vägleda oss i både smått (såsom datamodellering, identifiering av aggregat och domän-events) som stort (såsom mikrotjänster, utformning av API:er, bounded contexts och context maps)Ladda ner presentation
Callista medarbetare Pär Wenåker

WebAssembly - en runtime som rymt från browsern

Pär Wenåker

För mer än 25 år sedan introducerades JavaScript för att ge liv åt då ganska platta och livlösa webbsidor. Sedan dess har JavaScript utvecklats enormt och blivit ett av de vanligaste programmeringsspråken och JavaScript-plattformen används på fler ställen än bara i webbläsaren. WebAssembly är den första nya universellt stödda runtimen och språket för webbläsaren som har introducerats sedan JavaScript. Bara det faktum att webbläsare är en av de vanligaste plattformarna gör WebAssembly intressant, men WebAssembly har precis som JavaScript rymt från browsern och används i en massa andra sammanhang, t.ex. som runtime för blockchain, inom serverless och edge computing samt även som en fristående runtime. Det här föredraget kommer att ge en introduktion till WebAssembly och visa på några av användningsområdena, samt ge en inblick i hur framtiden kan se ut för denna fortfarande unga teknologi.Ladda ner presentation
Callista medarbetare Erik Englund

Frontend med finess - kolla in Vue.js

Erik Englund

Djungeln med JavaScript-baserade frontendramverk kan tyckas snårig och svåröverskådlig för den oinvigde. Vart ska man vända sig för att uppleva den lägsta tröskeln utan att göra avkall på kompetent funktionalitet? Teamet bakom Vue.js utlovar ett högpresterande, progressivt och syntaktiskt enkelt ramverk, där god dokumentation ligger till grund för ett lågt insteg. Under denna presentation tar vi oss an Vue.js “Single File Component”-modell och demonstrerar uppbyggnaden av en Vue-applikation.Ladda ner presentation
Callista medarbetare David Ström

Förstå meningen med meningen med hjälp av NLP

David Ström

De senaste 10 åren har området maskininlärning formligen exploderat och nya appar och tjänster som använder sig av denna teknik dyker upp som svampar ur jorden. Men vad är grunden till denna exponentiella tillväxt? Vad behöver jag som utvecklare kunna för att dra nytta av och implementera mina egna lösningar med denna teknik? I denna presentation borrar jag djupare i dessa frågor för att hitta svar som förhoppningsvis väcker upptäckarlusten till liv. Vi kommer titta på hur maskininlärning kan användas inom Natural Language Processing (NLP) som ett exempel. En av styrkorna med maskininlärning är dess breda tillämpbarhet och just därför kommer vi att undersöka hur lärdomar från maskininlärning inom NLP även skulle kunna användas inom andra områden. För att demonstrera att detta faktiskt kan leda till någonting praktiskt användbart så kommer vi titta närmare på hur vi med dessa tekniker t.ex. kan bygga en chatbot.Ladda ner presentation