Callista Enterprise medarbetare Martin Holt

Martin Holt

Java utvecklare och IT-arkitekt

Martin är utvecklare och IT-arkitekt med 20-års erfarenhet inom bank och försäkring. Han har främst arbetat med affärskritiska Java EE system men har även lång erfarenhet av systemintegration mellan olika plattformar och tekniker. Martin är intresserade av frågor kring effektivisering av utvecklingsprocesser (DevOps) och testautomatisering.

Martin har haft en ledande roll som IT-arkitekt med internationellt fokus och arbetat bland annat i New York, London och Melbourne.

Varför Callista Enterprise?

Callistas värdegrunder, med fokus på nyfikenhet och kompetensutveckling, ligger väldigt nära mina egna. Jag upplever att Callistas kultur, med kunskapsspridning i centrum och så många duktiga kollegor, är väldigt stimulerande och bidrar till min personliga utveckling.

martin.holt@callistaenterprise.se

LinkedIn