Uppdrag: Stöd vid upphandling av API-plattform

Konsten att hitta rätt leverantör

Kunden arbetar med att koordinera och utveckla gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare.

Callista referensuppdrag Stöd vid upphandling av API-plattform

Allt fler organisationer och bolag handlar upp sin IT-utveckling för att lägga den hos en extern part. Själva upphandlingsförfarandet är oerhört viktigt för att kunden till slut ska lyckas hitta fram till rätt IT-leverantör. Vår kund, som är en central spelare på elmarknaden, är inget undantag. De behövde hjälp att ta fram en ny API-plattform. Plattformens mål var att förenkla utbytet av information mellan anslutna bolag och tillhandhålla en flexiblare lösning för slutanvändaren.

Traditionellt sker upphandlingar via en väl definierad kravspecifikation som leverantören svarar skriftligt på. Kunden fattar sitt beslut - baserat på hur träffsäkert leverantören svarat, vilket pris som erbjuds och betygsättning av eventuell demo. Men det är ofta svårt att skriva en heltäckande kravspecifikation och ännu svårare att bedöma leverantörens verkliga kompetens, erfarenhet och samarbetsförmåga.

Vår kund genomförde en agil upphandling som hade fokus på kompetens. Callista var en viktig spelare till att upphandlingen blev lyckad. Vi drev de arkitekturella frågorna, deltog aktivt i upphandlingen med såväl underlag, erfarenhet, verifikation av process. En av de centrala uppgifterna var att utvärderade kvalificerade leverantörer via direkta arbetsprov på plats hos kund.

Uppdrag