Callista medarbetare Anders Forssell

Anders Forssell

VD

Anders har en bakgrund som systemutvecklare och arkitekt men har de senaste åren fokuserat på ledning, marknadsföring och försäljning. Han har arbetat i såväl produktbolag som konsultföretag, och har en bred erfarenhet från olika kundsegment och teknikområden.

Anders mål är att skapa långsiktiga och lönsamma kundrelationer genom att kombinera kunskaper inom systemutveckling och komplexa IT-lösningar med erfarenheter inom affärsutveckling och försäljning.

Varför Callista?

Callista är ett företag med en unik företagskultur där kompetensutveckling, samarbete och delaktighet står i centrum. Här får jag arbeta tillsammans med Sveriges vassaste konsulter inom arkitektur och systemutveckling, och har sedan jag startade fått vara med på en spännande resa där företaget växt och utvecklats kraftigt. Mitt fokus ligger på ledning, marknad och sälj, men jag har ett stort intresse för teknik och får lära mig nya saker varje dag. Programmerar gör jag mest på fritiden numera, och då gärna i Swift.

anders.forssell@callistaenterprise.se

Twitter LinkedIn

Blogg

Dynamic Lists with SwiftUI Using Swift Concurrency for Asynchronous Data Loading

// Anders Forssell

In a previous blog post, I described an implementation of lists in SwiftUI where items are loaded dynamically as the the user scrolls and additional data for each item is fetched asynchronously. I also wanted to provide a reusable infrastructure for lists where you could concentrate only on the data fetching logic and the presentation of a single list item, but didn’t quite reach that goal.

In this blog post, I try to improve the list infrastructure and the separation of concerns between the data model and UI. I also want to test the Swift Concurrency features (async/await etc) for the asynchronous parts, and see how well it plays with SwiftUI.

Medarbetare