Callista medarbetare Marcus Cedergren

Marcus Cedergren

Mjukvaruarkitekt, Systemutvecklare, Frontendspecialist

Marcus är en erfaren fullstackutvecklare som under 20 år som konsult har skapat framgångsrika lösningar i flera olika branscher - ofta i rollen som utvecklare men även som kravanalytiker och arkitekt.

Med sin långa erfarenhet av webbtekniker och passion för system med hög användbarhet fungerar han ofta som en brygga mellan affärsmässiga prioriteringar, teknikens möjligheter och slutanvändares behov.

Varför Callista?

Jag hade tidigare arbetat tillsammans med flera konsulter på Callista och märkte vilket engagemang och härlig gemenskap dom hade. Som företag är Callista stora nog att ha musklerna att kunna satsa på sina anställda men samtidigt små nog för att alla skall synas. Jag kände också att jag delade deras värderingar och syn på kompetensutveckling - så när möjligheten att bli en del av Callista presenterade sig behövde jag inte fundera länge!

marcus.cedergren@callistaenterprise.se

Blogg

Building Framework Agnostic WebComponents with stencilJS - Part 1

// Marcus Cedergren

The initial W3C Web Components specification draft was introduced way back in 2011. Every now and then over the years I’ve read articles and blog posts about the progress, but it’s only recently that v1 of the spec has been adopted by the major browser vendors. In the meantime, popular frontend libraries and frameworks like React, Vue, and Angular have created their own separate ways of creating components. For me, this raises a few questions:

  • Are Web Components still relevant?
  • How do you create them?
  • What’s their place in today’s ecosystem?

In this two part blog series I will try to answer these questions by creating sample components using different techniques and subsequently integrating them in some popular frameworks. First we will go through a quick rundown of some basic concepts before moving on to explore stencil.js in the second part of the series.

Medarbetare