Callista medarbetare Ove Lindström

Ove Lindström

ARKITEKT, SENIOR UTVECKLARE

Ove är en mycket erfaren arkitekt, utvecklare och coach med fokus på Java-området och transaktionsintensiva system. Han har lång erfarenhet av ledande roller inom olika utvecklingsteam samt arbetat mycket med systemintegrationsfrågor, api:er, mikrotjänst-arkitekturer och olika molntjänster.

Ove har ett stort intresse och fokus på DevOps, automatisering och infrastruktur som kod. Han anser att man aldrig i onödan ska röra en instans och att alla ska kunna göra en produktionssättning.

Blogg

Data i rörelse

// Ove Lindström

För en tid sedan höll Confluent en dag med temat “Data in Motion”. I denna utforskande text sammafattar jag mina intryck av dagen och ger min syn på den ständigt växande världen av datahantering inom IT-branschen.

Från traditionella metoder för att samla och lagra data till moderna arkitekturmönster som Data Mesh och det dynamiska landskapet av dataströmmar. Jag utforskar konceptet av data som en produkt, hanteringen av komplexiteten i dagens system, och de utmaningar som uppstår när man hanterar data i rörelse.

Och jag reflekterar över den övergripande frågan - är det värt att övergå till strömmad data? Det beror på…

Medarbetare