Callista medarbetare Ove Lindström

Ove Lindström

ARKITEKT, SENIOR UTVECKLARE

Ove är en mycket erfaren arkitekt, utvecklare och coach med fokus på Java-området och transaktionsintensiva system. Han har lång erfarenhet av ledande roller inom olika utvecklingsteam samt arbetat mycket med systemintegrationsfrågor, api:er, mikrotjänst-arkitekturer och olika molntjänster.

Ove har ett stort intresse och fokus på DevOps, automatisering och infrastruktur som kod. Han anser att man aldrig i onödan ska röra en instans och att alla ska kunna göra en produktionssättning.

Medarbetare